dinsdag 2 september 2008

Verzekeren van overstromingsschade

Moet schade door overstromingen in Nederland worden verzekerd? Hoewel schade door extreme regenval vaak verzekerd is, wordt schade als gevolg van een dijkdoorbraak tot nu toe uitgesloten in de meeste commerciële verzekeringen. Het verzekeren van van de schade is een mogelijkheid die in elk geval door ons wordt onderzocht bij het IVM.

Eén van de bevindingen is dat er een gedeeltelijke bereidheid bestaat onder de Nederlandse bevolking om zich te verzekeren. De afgelopen weken besteedden NOS Journaal en BNR Nieuwsradio hier aandacht aan, in de aanloop naar het uitkomen van het advies van de Deltacommissie.

Het Verbond van Verzekeraars gaf aan aan dat ze hierover willen nadenken, en de Vereniging Eigen Huis lijkt enthousiast. Maar de Unie van Waterschappen is tegen (zie verschillende reacties hier)

Er bestaan genoeg obstakels voor een commerciële verzekering, zoals de cumulatie van schade die kan ontstaan bij een dijkdoorbraak. Interessant is om te zien hoe de politiek de komende tijd gaat beslissen welke maatregelen zullen worden genomen om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van hoogwater, en of verzekeringen deel zullen uitmaken van een mix van dijkversterkingen en maatregelen in de ruimtelijke ordening.

Geen opmerkingen: