dinsdag 2 september 2008

Extreme zeespiegelstijging en de Deltacommissie

Nog één nacht slapen en dan weten we hoe Nederland mogelijk veiliger kan worden tegen overstromingen. De Deltacommissie presenteert morgen haar advies aan de Nederlandse regering, ruim vijftig jaar na het advies van de eerste commissie. Interessant is vooral wat de verwachtingen zijn voor zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust. Vermoedelijk wordt er rekening gehouden met zeer snelle zeespiegelstijging en zijn hiervoor een aantal extreme scenario's ontwikkeld. De laatste KNMI scenario's (KNMI'06) gaan uit van 35 tot 85 cm in 2100, maar hierin is geen rekening gehouden met abrupte veranderingen in massabalans van ijskappen. Het IPCC geeft in haar Summary for Policmakers aan dat de zeespiegel 20 tot 60 cm zal stijgen (in de KNMI scenario's zit nog een stuk tektonische bodemdaling en andere lokale effecten).

Eerdere studies die de gevolgen van extreme zeespiegelstijging onderzochten werden bekritiseerd door het KNMI omdat scenario's van meerdere meters zeespiegelstijging "niet wetenschappelijk onderbouwd" konden worden.

Waar moeten we in Nederland de komende eeuw rekening mee gaan houden? Zal de Deltacommissie nu wel een onderbouwing geven voor extreme zeespiegelstijging? Morgen dus meer.

Geen opmerkingen: