woensdag 3 september 2008

High end zeespiegelscenario's

De Telegraaf meldde het dinsdag al op basis van bronnen uit Den Haag, de Deltacommissie houdt rekening met zeespiegelstijging van meer dan een meter.

Het onderliggende rapport van de Deltacommissie, dat nog niet beschikbaar is, bevat een hoop interessante informatie. De hoge schattingen voor een 'high end' scenario van zeespiegelstijging lopen uiteen van 1,15 tot 1,25 meter in 2100. Het rapport heeft ook een hoofdstuk over schattingen voor zeespiegelstijging in het jaar 2200. De waardes voor stijging kunnen oplopen tot 4 meter in 2200, alhoewel deze schatting zeer onzeker is.

De definitie van een high end scenario is interessant, want die staat namelijk niet in het rapport. (Er wordt waarschijnlijk niet bedoeld dat deze scenario's van betere kwaliteit zijn dan de IPCC of KNMI scenario's). De scenario's gaan uit van het IPCC A1FI scenario, dat wil zeggen 2 tot 6 graden stijging van de gemiddelde temperatuur. De scenario's geven niet alleen een hoge schatting, maar ook een ondergrens voor zeespiegelstijging.

Er worden twee scenario's gehanteerd, gebaseerd op verschillende aannames over de effecten van het afsmelten van de ijskappen van Groenland en Antarctica. De zwaartekracht die deze ijskappen vanaf het land uitoefenen op het zeewater, worden door studies verschillend ingeschat. Daardoor worden ook de bijdrages van de twee ijskappen verschillend geschat (respectievelijk maximaal 0,45 en 0,04 meter en 1.07 en -0.33 voor Antarctica en Groenland, respectievelijk).

Verder wordt in de scenario's voorzien in een mogelijk lichte toename van jaarlijkse maximale daggemiddelde windsnelheid, in de orde van 0,5 tot 1,5 m s-1. Maar er wordt geen toename verwacht in de hoogte van stormvloeden, omdat de frequentie en sterkte van noordelijke winden, die van belang zijn voor opstuwing langs de Nederlandse kust, niet toenemen.

Geen opmerkingen: