maandag 16 februari 2009

Kans op slachtoffers neemt mogelijk toe

In het tijdschrift Environmental Science and Policy verschijnt binnenkort een nieuw artikel van de TU Delft en onze onderzoeksgroep. Het is nu al online te lezen. In het artikel beschrijven we hoe de kans op slachtoffers door overstromingen in de komende 40 jaar zou kunnen toenemen.

Het scenario dat wordt gebruikt, levert het meest pessimistische beeld op van het slachtoffer-risico in west-Nederland. Dit deel van Nederland raakt steeds meer bewoond, door een toename van de omvang van de bevolking. Hierdoor nemen de gevolgen van een overstroming toe. Het effect hiervan alleen becijferen we op zo'n 68% toename in 2040. Het effect van zeespiegelstijging, wat grotere overstromingsdieptes tot gevolg heeft, is beperkt tot zo'n 20%.

Doordat klimaatverandering en zeespiegelstijging leiden tot een grotere kans op overstromingen (bij gelijkblijvende sterkte van de dijken) neemt ook de kans op overstromingen toe. Het aantal te verwachten slachtoffers kan gecombineerd door bevolkingstoename en klimaatverandering in het meest extreme geval verviervoudigen ten opzichte van het huidige niveau. De figuur hieronder laat dit zien, aan de hand van de kans (verticale as) en het gevolg (horizontale as) van overstromingen.


De studie laat zien hoe mogelijk het risico toeneemt, als er niet wordt ingegrepen om ofwel de kans op overstromingen aan te passen door dijkversterkingen, ofwel de gevolgen (het potentiƫle aantal slachtoffers) te beperken door beter voorbereiding, evacuatie of bescherming van de bevolking in de behuizing.

Het hele artikel is te vinden op de website van Sciencedirect (Elsevier), en te downloaden voor abonnees.

Geen trend in schade door overstromingen in Europa

Een nieuw artikel is net verschenen in het tijdschrift Natural Hazards and Earth System Sciences, op basis van onderzoek van het Joint Research Centre van de EU. Het artikel laat zien dat schade door overstromingen in Europa weliswaar toeneemt, maar vooral veroorzaakt wordt door meer mensen en kapitaal in kwetsbare gebieden.

Het artikel concludeert: "...there is no evidence of a clear positive
trend in normalised flood losses in Europe." En "...most of the increase observed in the original nominal flood losses is due to socioeconomic shifts."

Dit is de eerste studie die een systematische analyse geeft van historische schade en de mogelijke rol van klimaatverandering in Europa. Schade door klimaatverandering is vooralsnog niet terug te vinden, waar het gaat om overstromingen.

Het hele artikel is te lezen op de website van het tijdschrift.