dinsdag 7 oktober 2008

Verzekeren van overstromingschade (2)

In het Septembernummer van het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing van het Ministerie van Binnenlandse Zaken staat op pagina 34-35 een artikel van onze onderzoeksgroep over de mogelijkheden om schade door overstromingen te verzekeren. Enkele bevindingen:

"[...] uit een recente studie van de Vrije Universiteit met enquĂȘtes onder 1200 Nederlandse huizenbezitters in het rivierengebied [blijkt] dat er wel degelijk animo bestaat voor een overstromingsverzekering. Analyse van een robuuste waarderingsmethode (choice modelling) wijst uit dat iets meer dan de helft een verzekering wil afsluiten als premies op risico zijn gebaseerd plus een toeslag voor operationele kosten."

Ook kan een verzekering helpen om risico's te verminderen:

"Een verzekering kan huizen- bezitters stimuleren om zelf extra beschermende maatregelen te treffen, bijvoorbeeld doordat in de polis wordt vastgesteld dat er verschillende preventieve maatregelen moeten worden genomen. Verder kan een verzekeringspremie het risicobewustzijn van burgers verhogen en kunnen gunstigere polisvoorwaarden worden geboden aan huishoudens die investeren in preventie."

Geen opmerkingen: